Unternehmen Biuro rachunkowe poprowadzi fundacje

Biuro rachunkowe poprowadzi fundacje

Logo
Biuro posiada do sprzedania czy stowarzyszenia stosują prawo zamówień publicznych i obowiązki bilansowe i podatkowe powiązane z zamknięciem roku (inwentaryzacja, zlepek obrotów i sald kont księgi głównej, sprawozdanie finansowe – bilans, rachunek wyników, deklaracje podatkowe). Dużo uwagi poświęcono także problemom związanym ze statusem organizacji pożytku publicznego w tym zwolnieniom podatkowym, otrzymywaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dodatkowo obowiązkom sprawozdawczym. W osobnym rozdziale pisarz przedstawił reguły rachunkowości organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, w tym: zakładowy plan kont na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, politykę rachunkowości (zasady tworzenia, gotów wzorzec zarządzenia), sprawozdanie finansowe organizacji prowadzącej działalność gospodarczą.

Angebot:

Name: Biuro rachunkowe poprowadzi fundacje
Adresse: Wiślica 28-160, ul. Topolowa 87
Mitarbeiter: Krystian Gąsiorowski, Antoni Frykowski,


Datum hinzugefügt: 08-01-2020