Unternehmen Dla oświaty - SIO wdrożymy

Dla oświaty - SIO wdrożymy

Logo
Przygotuj się z nami do SIO. SIO odpowiada na takie pytania, jak: - Jaki jest obszar danych dziedzinowych gromadzonych w zbiorach szkół i placówek oświatowych? - Kogo dotyczą przetwarzane dane w SIO? - Kto jest zobowiązany do przekazywania tych danych? - Czym jest Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych, i które jednostki mu podlegają? - Jakie są terminy przekazywania danych do SIO? Wejście w życie reformy oświaty niesie za sobą wiele konsekwencji, w tym związanych z nowymi zadaniami dyrektorów szkół dodatkowo organów prowadzących. Zmiany wprowadzone ustawami Prawo oświatowe także Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe dotykają wielu obszarów. W lekturze omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: - terminów wdrażania reformy oświaty, z uwzględnieniem terminów na rzecz dyrektorów przekształcanych i wygaszanych szkół, - nowej struktury szkolnictwa, - przekształcania szkół samorządowych, szkół publicznych niesamorządowych również szkół niepublicznych, - tworzenia arkuszy organizacyjnych rocznie szkolny również lata kolejne (w tym wskazówki na rzecz dyrektora również reguły aneksowania zatwierdzonego arkusza), - zmian kadrowych w przekształcanych szkołach, z uwzględnieniem sytuacji prawnej nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, - sytuacji osób pełniących stanowiska kierownicze, - przemian wprowadzonych w Karcie Nauczyciela (m.in. weryfikacja niekaralności dyscyplinarnej, zakres stażu awansu zawodowego). Zapraszamy

Angebot:

Name: Dla oświaty - SIO wdrożymy
Adresse: Brzeznica 34-114, ul. Podgórna 65
Mitarbeiter: Tomasz Gajda, Janusz Baran, Jerzy Doległo,


Datum hinzugefügt: 31-01-2020