Unternehmen Firma oferuje obsługę w transakcjach

Firma oferuje obsługę w transakcjach

Logo
Autorzy naszej strony www szczegółowo omawiają: nowe, zmienione wymogi w zakresie dokumentowania transakcji, poczynając od przedstawienia newralgicznych pojęć (m.in.: porto transferowa, transakcja kontrolowana, podmiot powiązany), poprzez wskazanie istoty także podstawy prawnej dla dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, po omówienie przesłanek powstania obowiązku dokumentacyjnego, jak dodatkowo elementów dokumentacji podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad stosowania metod weryfikacji wartości przedmiotu transakcji; problemy przeprowadzania analizy porównawczej (benchmarking) będącej elementem dokumentacji podatkowej (zgodnie z przepisami znowelizowanymi od 1 stycznia 2019 r.), jakże i zasadniczym narzędziem do weryfikacji cen transferowych; zagadnienia powiązane z określaniem wartości rynkowej w procesach restrukturyzacyjnych, w szczególności spojone ze zmianą profilu funkcjonalnego przedsiębiorstwa; specyfikę postępowania podatkowego i kontrolnego w obszarze cen transferowych. Zapraszamy na nasza stronę www

Angebot:

Name: Firma oferuje obsługę w transakcjach
Adresse: Babimost 66-110, ul. Młyńska 42
Mitarbeiter: Henryk Grabiński, Konstanty Kasprzyk, Dariusz Frankowski, Adolf Kowalewski,


Datum hinzugefügt: 16-12-2019