Unternehmen Kancelaria rodzinna - sprawy rodzinne poprowadzi

Kancelaria rodzinna - sprawy rodzinne poprowadzi

Logo
Zapraszamy do naszej kancelarii. Sytuacja po ustaniu małżeństwa Ustanie tego typu rozdzielności może nastąpić na kilka sposobów. Należą do nich: zawarcie innej umowy małżeńskiej zmieniającej ustrój majątkowy, ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków, promulgacja upadłości jednego z małżonków, separacja orzeczona poprzez sąd rozwód. Wszystkie te sytuacje aktualizują opcja wyrównania dorobków, czyli wzrostu wartości majątku jedno małżonka po zawarciu umowy majątkowej. Żeby ustalić, który jest dorobek danego małżonka bierze się pod uwagę wartość majątku w dniu ustanowienia rozdzielności i w dniu ustania tego ustroju. Należy pamiętać, że na rzecz swojej ważności ta umowa majątkowa wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego! To konstrukcja, która została zaczerpnięta z niemieckiego systemu prawnego. Badając jej pożyteczne zastosowanie może ona sprawdzić się doskonale w sytuacji, gdy jedynka z małżonków pracował, a drugi opiekował się dzieckiem innymi słowy prowadzeniem domu.

Angebot:

Name: Kancelaria rodzinna - sprawy rodzinne poprowadzi
Adresse: Wreczyca Wielka 42-130, ul. Ceglana 55
Mitarbeiter: Konstanty Górka, Bogusław Antos, Remigiusz Dzielski, Romuald Borys, Bohdan Kalinowscy, Józef Bienias, Dariusz Imieliński, Krystian Więcek, Wiesław Picia, Jarosław Butkiewicz,


Datum hinzugefügt: 12-12-2019