Unternehmen MOPS w Ząbkowicach Śląskich

MOPS w Ząbkowicach Śląskich

Logo
Zapraszamy do współpracy z naszą firmą. Wśród aktów prawnych składających się na ratunek społeczną, jako żywioł zabezpieczenia społecznego, zasadnicze znaczenie ma ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.). Od wejścia w życie PomSpołU minęło ponad 10 lat, co pozwala nieco precyzyjnie wskazać obszary tematyczne, w jakich PomSpołU stwarza trudności interpretacyjne. Niniejsze opracowanie w syntetyczny i praktyczny sposób naświetla istotne zagadnienia pojawiające się w praktyce organów administracji w zależności od stosowania artykułów PomSpołU. Analiza ww. problematyki dokonana została przede wszystkim na podstawie dorobku orzeczniczego trybunałów administracyjnych. To właśnie sądy administracyjne, kontrolując legalność rozstrzygnięć wydawanych na gruncie PomSpołU, nadają kierunek działaniu administracji w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Lektura zawiera odwołanie do najnowszego orzecznictwa sądowoadministracyjnego wskazującego na poprawny kierunek wykładni i stosowania w praktyce przez organy artykułów PomSpołU. W opracowaniu odnotowano zarówno te zapatrywania judykatury, które pomimo że nie zyskały szerszej akceptacji, w pewnym stopniu nadal jednak oddziałują na praktykę orzeczniczą organów pomocy społecznej.

Angebot:

Name: MOPS w Ząbkowicach Śląskich
Adresse: Białołęka 67-221, ul. Kopernika 7
Mitarbeiter: Zbigniew Drobczyński, Adam Dunajewski, Bogdan Dobrzański, Czesław Abramczyk, Adolf Jałoszyński,


Datum hinzugefügt: 14-12-2019