Unternehmen Spółka - łączymy spółki firmowe

Spółka - łączymy spółki firmowe

Logo
W lekturze kompleksowo omówiono wszystkie najważniejsze aspekty złączone z przygotowaniem, przeprowadzeniem, zakończeniem i ważnością zgromadzeń spółki z o.o., w tym: - zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne, - terminy zwoływania zgromadzeń, - podmioty uprawnione do zwoływania zgromadzeń, - zwyczaj zwoływania zgromadzeń, - przedmiot obrad zgromadzenia, - miejsce obrad, - znaczenia protokołu zgromadzenia, - uchwały zgromadzenia, głosowanie, ważność uchwał, - reprezentację udziałowców na zgromadzeniu, - powództwo o uchylenie uchwały wspólników i skutki werdyktu w sprawie o uchylenie uchwały, - powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników i skutki werdyktu stwierdzającego nieważność. Dodatkowo publikacja zawiera wzory najważniejszych pism: zaproszeń, uchwał, wniosków, protokołów, list obecności, pełnomocnictw, instrukcji, pozwów, dostępnych również w wersji edytowalnej w e-suplemencie (format MS Word). Plik można wziąć poprzez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zapraszamy na naszą stronę

Angebot:

Name: Spółka - łączymy spółki firmowe
Adresse: Antoniew k. Lodzi 95-071, ul. Jana Janaszka 88
Mitarbeiter: Leopold Hernik, Bohdan Kowalewski, Rafał Buczyński, Franciszek Hernik, Mieczysław Gałczyński, Zbigniew Dziadosz, Krzysztof Kaczorowska, Dariusz Górzyński, Zbigniew Gawron, Daniel Gosiewski,


Datum hinzugefügt: 14-02-2020